Akcja bojowa Oddziału Armii Krajowej z Lipnicy Murowanej
na niemieckie więzienie w Nowym Wiśniczu w nocy 26/27-07-1944 r.
          EwkA                                                                    EwkA