Organizacja Armii Krajowej na terenie Placówki "Łosoś"
w gminie Murowana Lipnica 

 


 
W dniu 15 listopada 1939 r., 5 dni po powrocie z uciekinierki, zostałem zwerbowany do Związku Odbudowy Rzeczypospolitej (ZOR) i zaprzysiężony przez Józefa Wieciecha ps. "Tamarow", późniejszego  dowódcy I batalionu 12 pp AK.
Związek Odbudowy Rzeczypospolitej zaczął się organizować na terenie Ziemi Bocheńskiej w listopadzie 1939 r., szybko zdobywając coraz więcej zwolenników. Jego początkowa działalność, podobnie jak innych niepodległościowych organizacji, skierowana była głównie na przygotowanie kierownictwa oraz werbowaniu nowych członków. Już w listopadzie 1939 r. generał Władysław Sikorski powołał Związek Walki Zbrojnej (ZWZ), w miejsce Służby Zwycięstwa Polski (SZP), aby zjednoczyć w nim wszystkie inne organizacje. W lutym 1942 r. nastąpiło przemianowanie ZWZ na Armię Krajową (AK). Formalne scalenie ZOR z AK nastąpiło dopiero w marcu 1943 r. faktycznie jednak w momencie utworzenia AK związał się z tą organizacją wojskową. 
Po utworzeniu ZWZ a następnie AK, na terenie powiatu bocheńskiego w obwodzie "Wieloryb", został zorganizowany 12 Pułk Piechoty. Do 1942 r. gmina Lipnica Murowana wchodziła w skład placówki "Sum" w Nowym Wiśniczu, gdzie zorganizowana została 1 kompania 12 pp. Od 1942 r. gmina Lipnica Murowana stanowiła już samodzielną placówkę "Łosoś" podległą bezpośrednio komendantowi obwodu.
Na terenie placówki "Łosoś" działała również polityczna organizacja Bataliony Chłopskie (BCh). Wielu członków BCh wojskowo podlegało jednostkom AK, a pracą polityczną zajmowało się w ramach BCh.
Ostatecznie w 1944 r. w obwodzie "Wieloryb" istniał zorganizowany 12 Pułk Piechoty AK, w skład którego wchodziły:
      I batalion a siedzibą w Lipnicy Dolnej.
     II batalion z siedzibą w Chodenicach k/Bochni,
    III batalion z siedzibą w Ujściu Solnym.
W skład I batalionu wchodziły:
    1-sza kompania przy placówce "Sum" obejmująca teren gminy Nowy Wiśnicz. Dowódca kompanii ppor. Andrzej Możdrzeń ps. "Sybirak". Komendantami placówki byli kolejno: inż. Serafiński ps. "Lisola", Stanisław Termiłowski ps. "Grom", Marian Gajec ps. "Biały", a w końcu Adolf Roman ps. "Kosa".
    2-ga kompania przy placówce "Łosoś" obejmująca teren gminy Lipnica Murowana. Dowódca kompanii podporucznik Jan Szymański ps. "Kresowy", "Twardowski".
    3-cia kompania przy placówce "Karaś" obejmująca teren gminy Trzciana. Dowódca kompanii podporucznik Leon Skumiel ps. "Murzynek".
    4-ta kompania przy placówce "Jelec", "Karp" obejmująca teren gminy Łapanów. Dowódca kompanii podporucznik Józef Lechner ps. "Lawa". Komendantem placówki był Antoni Zdebski ps. "Cyt"
 
  Pod koniec 1943 r., na terenie placówki "Łosoś", została zorganizowana konspiracyjna Szkoła Podchorążych Piechoty. W zajęciach brało udział 16 podchorążych. Prowadzone były w oparciu o program szkolenia  dostarczony przez dowództwo 12 Pułku. Szkolenie prowadzono dwa razy w tygodniu. Nauka o broni oraz szkolenie teoretyczne
     1. "Lew", 2. "Kresowy", 4. "Tamarow", 8."Skrzat",11. "Harnaś",                                                                                             3. "Mars", 4."Skrzat", 6. "Maryśka"
                            15. "Ewka", 16. "Maryśka",                                                                                                                                                   7. "Ewka"

1. "Skaut", 5. "Mars", 6. "Harnaś", 7. "Ewka", 8. "Maryśka", 12. "Skrzat" 

odbywały się w mieszkaniach w Dolnej i Górnej Lipnicy oraz w Rajbrocie. Wyszkolenie bojowe, strzelanie, walka wręcz, topografia i musztra prowadzone były w terenie zarówno w okresie zimy jak i w lecie.
              

                                      3. "Maryśka", 4. "Turoń", 5. "Topola", 6. "Lew",  7. "Tamarow", 8. "Sybirak", 9."Kresowy"

Obsada instruktorska przedstawiała się następująco:
komendant szkoły               - ppor. Józef Wieciech ps. "Tamarow"
zastępca komendanta          - ppor. Jan Szymański ps. "Kresowy"
szef szkoły                          - kpr. Zbigniew Wyrzykowski ps. "Maryśka"
instruktor                            - pchor. Leon Szczerkowski ps. "Lew"
instruktor                            - plut. Władysław Stachoń ps. "Fuzja".
Uroczystość promocyjna podchorążych,


 

Podniesienie sztandaru podczas uroczystości zakończenia kursu podchorążych            "Tamarow" składa meldunek generałowi "Krakowi" o gotowości
                  w lasach Lipnicy Dolnej w dniu 17 czerwca 1944 r.                                      do rozpoczęcia uroczystości zakończenia kursu podchorążych.

z mszą polową odprawioną przez ks.Urbańskiego, która miała miejsce

 

w lasach Dolnej Lipnicy .w dniu 17 czerwca 1944, przy udziale generała Ignacego Ledóchowskiego ps. "Krak", ppłk.Juliana  Więcka ps, "Topola", kpt. Józefa Kaczmarczyka ps. "Turoń", ppor. Andrzeja Możdrzenia ps. "Sybirak".

   

    Pamiątkowe zdjęcie podchorążych z dowództwem obwodu,             "Maryśka", "Kresowy",           Pamiątkowe zdjęcie podchorążych z kierownictwem kursu.
                   placówki oraz zaproszonymi gośćmi.                                   "Tamarow", "Lew". 

 

     Skład osobowy dowództwa I batalionu 12 pułku piechoty Armii Krajowej
oraz
2 kompanii I Baonu 12 pp.

          1. Generał dywizji                         Ignacy Ledóchowski  "Krak"

          2. Dowództwo I batalionu 12. pułku piechoty Armii Krajowej

                 - dowódca batalionu                 ppor Józef Wieciech  "Tamarow", "Boruta", (patrz życiorys),
                 - adiutant dowódcy batalionu    pchor. Eugeniusz Kowal  "Ewka", "Brzechwa"
                 - kwatermistrz batalionu            sierż  Stanisław Zaczek  "Łuszczyna"
                 - lekarz batalionu                      dr Józef Heczko
                 - kapelan batalionu                   ks. Stanisław Sułkowski  "Keks"
                 - łącznik batalion-pułk              Kazimiera Szafrańska  "Wiewiórka"

                 - drużyna dowódcy batalionu:
                    - dowódca drużyny                pchor. Edward Wieciech,  "Harnaś"
                    - członkowie drużyny:            pchor. Wojciech Piotrowski  "Paź"
                                                                 pchor. Franciszek Wojciechowski "Orzeł"
                                                                 pchor. Julian Wieciech "Skrzat"
                                                                + 6 żołnierzy z 1., 3. i 4. kompanii.

                 - drużyna sanitarna batalionu:
                    -
dowódca drużyny                pchor. Julian Mianowski  "Doktorek"
                    - sanitariuszki:                        Stanisława Włodarczyl  "Pszczoła"
                                                                 Eugenia Mulka  "Kalina"
                                                                 Rozalia Szczerkowska  "Rózia"
                                                                 Elżbieta Wieciech  "Strzecha"
                                                                 Karolina Rudnik  "Lola"
                                                                 Michalina Rudnik  "Michasia"
                                                                 Maria Wieciech  "Róża"
                                                                 Michalina Wieciech  "Mak"
                                                                 Antonina Klimek  "Czarna"
                                                                 Maria Kuc  "Czajka"

                - łączność batalionu - radiostacje, telefon
                                                                
kapr. Józef Piotrowski  "Lisek"
                                                                 Józef Piwoński

                - obsługa zrzutowiska:             plut. Władysław Stachoń  "Fuzja"
                                                                 po obławie - zastępca Komendanta Placówki.

                - zwiad konny:
                  - dowódca                               por. Mieczysław Ledóchowski  "Brzeszczot"
                  - zwiadowcy:                            kapr. Jan Dominik  "Trzmiel"
                                                                 
kapr. Władysław Kawalec,
                                                                  zwiad. Tadeusz Wieciech  "Turkot"
                                                                  awiad. Alekander Wojciechowski  "Kruk"
                                                                  zwiad. Władysław Zięć  "Klon"
                                                                  zwiad. Karol Bronikowski  "Podkowa"
                                                                  + 15  żołnierzy kawalerzytów z 1., 3. i 4. kompanii.

        

              3. 2. kompania I batalionu 12 pułku piechoty Armii Krajowej

                - dowódca kompanii                ppor. Jan Szymański  "Kresowy", "Twardowski"
                   -  szef kompanii                        kapr. Zbigniew Wyrzykowski  "Maryśka"
                   -  podoficer broni                     Andrzej Krupa  "Sokół"

                   I pluton - Lipnica Murowana i - Górna
                     
- dowódca plutonu                 plut. pchor. Leon Szczerkowski  "Lew"
                     
- zastępca dowódcy plutonu   pchor. Stefan Mączka  "Sęp"

                      1. drużyna  - Lipnica Murowana
  
                       - dowódca drużyny             sierż. Władysław Dymel  "Grom"
                          - zastępca dowódcy            plut. Szymon Pałka

                         - członkowie drużyny            plut. Witold Łuczak  "Łuk"
                                                                     pchor. Tadeusz  Budacz  "Tygrys"
                                                                     pchor. Roman Stokłosa  "Bodo"
                                                                     pchor. Szymon Sufczyński  "Tłok"
                                                                     kapr. Michał Błaszczyk  "Indianin"
                                                                     kapr. Michał Krzyszkowski
   
                                                                  szer. Aleksander Piotrowski[  "Klon"
                                                                     szer. Władysław Stokłosa
   
                                                                  szer. Antoni Sufczyński  "Żmija"
                                                                     szer. Michał Zięć
   
                                                                  szer. Jan Nowakowski "Wiertło"
                                                                     szer. Antoni Pałka
                                                                    
szer. Stanisław Wieciech  "Listek"
                                                                     szer. Marian Zaczek  "Minga"

                      2. drużyna - Lipnica Górna
  
                       - dowódca drużyny              kapr. Bronisław Wnęk  "Kruk" 
                          - zastępca dowódcy             szer. Józef Burdak

                         - członkowie drużyny             szer. Franciszek Michałek  "Raj"
                                                                      szer. Władysław Kulas  "Pasternik"
                                                                      szer. Aleksander Mocię  "Komin"
                                                                      szer. Marcin Więcław  "Jałowiec"
                                                                      szer. Franciszek Sysło  "Gaj"
                                                                      szer. Teofil Kokoszka  "Krzak"
                                                                      szer. Wojciech Sysło  "Dąbrowa"
                                                                      szer. Jan Kuc  "Drożysko"
                                                                      szer. Jan Kaczmarczyk

                      3. drużyna - Lipnica Górna
  
                       - dowódca drużyny              sierż. Szymon Goleniec  "Sęp"
                          - zastępca dowódcy             Hieronim Trojanowski  "Nosek"

                         - członkowie drużyny             szer. Ignacy Przybyłko  "Szpak"
                                                                      szer. Karol Trojanowski  "Murek"
                                                                      szer. Tadeusz Trojanowski  "Bruzda"
                                                                      szer. Franciszek Wieciech  "Bocian"
                                                                      szer. Melchior Paprota  "Olbrzym"
                                                                      szer. Stanisław Dyląg  "Skała"
                                                                      szer. Maciek Goc  "Buk"
                                                                      szer. Feliks Trojanowski  

                   II pluton - Lipnica Dolna
                     
- dowódca plutonu                   ppor. Jan Nowak  "Dąb"
                     
- zastępca dowódcy plutonu     plut. Karok Plewa  "Żyto"

                      4. drużyna
  
                       - dowódca drużyny              kapr. Władysław Włodarczyk
                          - zastępca dowódcy             kapr. Józef Szpil

                         - członkowie drużyny             pchor. Mieczysław Dychus  "Brzoza"
                                                                      szer. Julian Fielek  "Dziubryś"
                                                                      szer. Szymon Gnoińki  "Rabin"
                                                                      szer. Szymon Plewa  "Puchacz"
                                                                      szer. Marian Stachowicz  "Okiennica"
                                                                      szer. Władysław Krzyszkowski  "Wrona"
                                                                      szer. Szymon Tobiasz  "Grab"
                                                                      szer. Władysław Rysak  "Osika"
                                                                      szer. Leon Dychus  "Karpiel"
                                                                      szer. Antoni Stachowicz
   
                                                                   szer. Adolf Krupa
   
                                                                   szer. Władysław Krupa
   
                                                                   szer. Jakub Klimek

                      5. drużyna
  
                       - dowódca drużyny               kapr. Antoni Kociołek  "Krypeć"
                          - zastępca dowódcy              pchor. Jerzy Cieczko  "Skaut"

                         - członkowie drużyny             szer. Rudolf Włodarczyk  "Hes"
                                                                      szer. Szymon Skórka  "Mars"
   
                                                                   szer. Franciszek Skórka  "Korel"
                                                                      szer. Franciszek Włodarczyk
   
                                                                   szer. Julian Dominik
   
                                                                   szer. Tadeusz Plewa  "Pokrzywa"
                                                                      szer. Aleksander Plewa  "Cholewa"
                                                                      szer. Stanisław s, Józefa Włodarczyk  "Torka"
                                                                      szer. Stanisław d, Jana Włodarczyk
   
                                                                   szer. Stanisław Kurek  "Gawron"
                                                                      szer. Mieczysław Kulas
   
                                                                   szer. Tadeusz Plewa  "Nóż"
                                                                      szer. Tomasz Poradowski  "Sosna"
                                                                      szer. Władysław Dzięgiel  "Duch"
                                                                     
szer. Jan Kulas  

                      6. drużyna
  
                       - dowódca drużyny               plut. Władysław Brzegowy  "Drąg"
                          - zastępca dowódcy              kpr. Władysław Wróbel 

               - członkowie drużyny             szer. Andrzej Kędryna  "Zapalniczka"
                                                            szer. Jan Paprota  "Bęben"
                                                            szer. Andrzej Kędryna  "Furman"
                                                            szer. Karol Kozela
                                                            szer. Szymon Piech
   
                                                         szer. Stanisław Piś
   
                                                         szer. Edward Włodarczyk  "Kłos"
                                                            szer. Stanisław Przybyłko "Pilnik"
                                                           
szer. Mieczysław Dominik  "Moraw"
                                                            szer. Stanisław Serafin
   
                                                         szer. Jan Chmura  "Lejek"
                                                            szer. Władysław Kurek
                                                           
szer. Andrzej Polek                   

                   III pluton - Rajbrot, Borówna i inne
                     
- dowódca plutonu                    plut. Antoni Fasuga  "Orzech"
                     
- zastępca dowódcy plutonu     , , , , , ,

                      7. drużyna - Rajbrot
  
                       - dowódca drużyny               kpr. Ludwik Maciejowski  "Zielony"
                          - zastępca dowódcy              szer. Franciszek Radzięta  "Słowik"

                         - członkowie drużyny              szer. Franciszek Konieczny  "Franek"
                                                                       szer. Władysław Fitrzyk  "Rura"
                                                                      
szer. Michał Mulka
   
                                                                    szer. Henryk Kramarz  "Walek"
                                                                       szer. Roman Kramarz  "Zagłoba"
                                                                       szer. Ludwik Leśniak  "Lina"
                                                                       szer. Feliks Smoleń  "Pień"
                                                                       szer. Piotr Leśniak  "Bom"
                                                                       szer. Józef Gądek  "Liść"
                                                                       szer. Jan Fitrzyk  "Urwis"
                                                                       szer. Józef Drąg  "Koło"
                                                                       szer. Tadeusz Trojanowski  "Bruzda"
                                                                       szer. Władysław Marzec  "Olsza"

                      8. drużyna - Rajbrot
  
                       - dowódca drużyny                pchor. Tadeusz Goleniec  "Rydwan"
                          - zastępca dowódcy              Stefan Radzięta  "Wicher"

                - członkowie drużyny             szer. Konstanty Broniak  "Wawrzek"
   
                                                          szer. Andrzej Brzostek "Sak"
                                                             szer. Ignacy Kanownik "Skórka"
                                                             szer. Stanisław Trojan  "Potok"
                                                             szer. Jan Skirło  "Skóra"
                                                             szer. Leon Kanownik "Wyrwidąb"
                                                             szer. Władysław Łyszczarz  "Cholewa"
                                                             szer. Kazimierz Kanownik  "Lufa"
                                                             szer. Stanisław Maśko  "Ogrzeba"
                                                             szer. Jan Radzięta
   
                                                          szer. Franciszek Fiter  "Socha"
                                                             szer. Józef Orzeł  "Grusza"
                                                             szer. Mieczysław Drąg
   
                                                          szer. Michał Trojecki  "Śliwa"

                      9. drużyna - Borówna i inne
  
                       - dowódca drużyny               sierż. Ignacy Brzejszczak  "Tęcza"
                          - zastępca dowódcy              kapr. Stefan Stec  "Pomarańcza"

                         - członkowie drużyny              pchor. Marian Wojciechowski  "Złocisty"
                                                                       kapr. Wiesław Gałąska  "Dziadek"
                                                                       szer. Ludwik Bereta
                                                                      szer. Piotr Bereta
 
                                                                      szer. Karol Porwisz  "Mściciel"
                                                                       szer. Marian Florek  "Młot"
                                                                       szer. Stanisław Świątek
  
                                                                    szer. Jakub Krzyszkowski

  
                  Drużyna gospodarcza
                        
- dowódca drużyny                 ppor. Feliks Fedorowicz  "Krzemień"
                         - zastępca dowódcy                kapr. Michał Piotrowski  "Suchy"

                         - członkowie drużyny              szer. Jakub Wojciechowki  "Klocik"
                                                                       szer. Karolina Rudnik
  
                                                                    szer. Katarzyna Czyżycka
  
                                                                    szer. Władysława Przybyłko
  
                                                                    szer. Klara Goleniec

  
                Wojskowa Służba Ochrony Powstania
                                                                      Albin Rudnik  "Gazda"
                                                                       Jan Włodarczyk
  
                                                                    Ludwik Milka
  
                                                                    Franciszek Plewa
  
                                                                    Stanisław Włodarczyk
   
                                                                   Stanisław Piotrowski
  
                                                                    Michał Wieciech
  
                                                                    Michał Plewa  "Owies"
                                                                       Alfons Kołodziejczyk  "Łazik"

                   Zespół tajnego nauczania
  
                   - kierownik zespołu                   prof. Szymon Kędryna  "Wałcz"
                      - nauczyciele                              prof. Antoni Ledóchowski
  
                                                                    Bolesław Traczewski
  
                                                                    Jan Szymański
  
                                                                    Joanna Kędryna
  
                                                                    Wiktoria Szymańska
  
                                                                    Mieczysław Nowak
  
                                                                    Janina Rączka
  
                                                                    Janina Kuc
                                                                       ks. Szymon Krzemiński

            Stan z września 1944 r. według danych "Tamarowa", Komendanta Placówki "Łosoś".  

Powrót do pierwszej strony opisu.