Witaj na mojej stronie www!

           Jestem absolwentem Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Poznaniu. Wojna przerwała moją naukę w szkole średniej i nie pozwoliła na jej kontynuowanie. Studia ukończyłem już po wojnie. W międzyczasie zdobywałem doświadczenie w trudnych, wojennych warunkach.

           Już 15 listopada 1939 r. zostałem zaprzysiężony w jednej z organizacji Ruchu Oporu, Związku Odbudowy Rzeczypospolitej, która później została wchłonięta przez nowo powołany Związek Walki Zbrojnej, przemianowany następnie w Armię Krajową. Tam działałem do stycznia 1945 r., kiedy nastąpiło rozwiązanie Armii Krajowej. 

           Za działalność w Ruchu Oporu z dniem 11 listopada 1944 r. nadano mi stopień podporucznika, który został zweryfikowany przez Komisję Weryfikacyjną Dla Spraw A. K. do stopnia sierżanta podchorążego, ze starszeństwem od 1.01.1945. Jednocześnie zostałem odznaczony Krzyżem Walecznych po raz pierwszy oraz Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami. W późniejszym czasie zostałem odznaczony Krzyżem Partyzanckim, Krzyżem Armii Krajowej oraz za działalność społeczną Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Z dniem 30.10.2000 r. nadano mi stopień podporucznika WP, a z dniem 1.03.2004 porucznika WP.

Jeśli jesteś zainteresowany fragmentem mojego udziału w walce podziemnej, zaglądnij do opisu jednej
z najpoważniejszych akcji, z pośród tych, w których brałem czynny udział.
Na pewno zainteresuje Cię również dramat i jego skutki,
który dotknął naszą jednostkę oraz losy aresztowanych uczestników tej akcji,
jak i innych członków naszego oddziału AK.

Nieco informacji o mnie znajdziesz dalej w linku "Trochę o mnie".