Opracował na podstawie raportu "Tamarowa":
         Eugeniusz Kowal
                      mgr ekonomii - informatyk, por. AK, ps. Ewka

 

tel: (+48) 61 651-90-56                                   e-mail: genek_k@wp.pl
kom: (+48) 607-678-301
   

Czytaj księgę gości /  Dopisz do księgi gości                View our guestbook /  Sign our questbook