Rok 1994
Obchody 50-tej rocznicy akcji na więzienie

          

          

          

          

          

          

          

Biorący udział w akcji, wg stanu w dniu 28.VII.1994 r.: 
Szymon Skórka "Mars", Franciszek Wojciechowski "Orzeł", Edward Wieciech "Harnaś", Julian Wieciech "Skrzat", 
Antoni Kociołek "Krypeć", Jerzy Cieczko "Skaut", Eugeniusz Kowal "Ewka"