Rok 2004
Obchody 60-tej rocznicy akcji na więzienie

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Biorący udział w akcji, wg stanu w dniu 28.VII.2004 r.: (od prawej)
Edward Wieciech "Harnaś", Julian Wieciech "Skrzat", Eugeniusz Kowal "Ewka", Jerzy Cieczko "Skaut",
Szymon Skórka "Mars"