Rok 2004
Obchody 60-tej rocznicy aresztowań

          

          

          

          

          

          

          

          


W dniu 28.X.2004 r.
Eugeniusz Kowal "Ewka", Jerzy Cieczko "Skaut", Edward Wieciech "Harnaś",
córka Leona ps. "Lew" i Rozalii ps. "Rózia" Szczerkowskich, Szymon Skórka "Mars", Julian Wieciech "Skrzat"