Rok 2009
Obchody 65-tej rocznicy aresztowań

Zdjęcia wykonał Waldemar Serafin