Rok 2014
Obchody 70-tej rocznicy akcji bojowej na więzienie
w Nowym Wiśniczu - Leksandrowej

W dniu 23 lipca 2014 r., na terenie więzienia w Leksandrowej gmina Nowy Wiśnicz obchodzono, zorganizowane przez Dyrektora więzienia przy współudziale Burmistrza Nowego Wiśnicza, uroczyste odsłonięcie, tablicy w śluzie wejścia na teren więzienia, upamiętniającej 70-ciolecie akcji bojowej na to Niemieckie wówczas więzienie, w nocy z 26 na 27 lipca 1944 r., przeprowadzonej przez 36-cioosobowy oddział dywersyjny I Baonu 12 PP Armii Krajowej, stacjonującego w Lipnicy Dolnej gmina Lipnica Murowana, pod kierownictwem dowódcy I Baonu Józefa Wieciecha ps. "Tamarow". W skład oddziału wchodziło 17-tu nowopromowanych podchorążych. Celem tej akcji było uwolnienie 130-tu więźniów polity-cznych, którzy rankiem 27 lipca mieli zostać przetransportowani do Niemieckiego obozu koncentracyjnego w Auschwitz.
6-cioosobowa grupa szturmowa pod dowództwem "Tamarowa" uwolniła 128-miu więźniów, ponieważ jeden z nich w ostaniej chwili przeniesiony został do innej, nie było wiadomo której celi, a drugi zrezygnował z okazji ponieważ kończył wyrok za 2 miesiące.
Cała akcja przebiegła zgodnie z planem bez żadnych strat z obu stron. Z opisu całej akcji można skorzystać pod adresem "akcjawisnicz.pl" na stronie internetowej.
Na uwagę zasługuje warty zastanowienia fakt, że największa w Polsce akcja, obok uwonienia 66-ciu więźniów politycznych z więzienia w Jaśle i mimo nagłaśniania akcji uwonienia 5-ciu czy 6-ciu więźniów, została opublikowana tylko na jego stronie w internecie oraz w publikacji "Z dziejów ruchu oporu w Polsce południowej" pt. "Akcja Wiśnicz", również przez uczestika tej akcji por. Józefa Kaczmarczyka ps. "Turoń". TVP nie=" skorzystała z zaproszenia na uroczystość. Przybyła tylko z własnej inicjatywy ekipa nielicznie odbieranego, niezależnego programu telewizyjnego "TV Republika" oraz krakowska ekipa radiowa.

"Ewka"

          

          

Spotkanie u Burmistrza Nowego Wiśnicza.

          

          

          

Złożenie kwiatów przed pomnikiem upamiętniającym akcję.

          

          

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej w więzieniu.

          

          

Uroczystości na terenie więzienia.

          

          

          

Biorący udział w akcji, wg stanu w dniu 23.VII.2014 r.: 
Eugeniusz Kowal "Ewka", Julian Wieciech "Skrzat", Jerzy Cieczko "Skaut",
Edward Wieciech "Harnaś" (ciężko chory - nieobecny)